Violence against women and children is widespread in the world … only talking about it can make people realize their faults. 

Watch this mans message, may give some realizations

http://www.upworthy.com/if-a-man-asks-what-women-have-been-asking-for-centuries-will-men-finally-listen?c=ufb1

 

Annonser

better to feel once than…

 

”Life is a beautiful and easy thing, don’t complicate it”. I was reminded about it last day, when I had a warm and sincere talk with a dear friend. That intercourse was more about feeling each other than understanding the words spoken. Talking and simultaneously feeling myself completely transparent, understood and accepted. This majestic moment was so emotional and bright complete by unconditional love. I am still effected and pray to stay in this condition through my whole life. In this condition I am most vulnerable to pain but I chose to face it with love and let love be the solution.

While writing I look out and see people passing the window in a rush, some with concern on their faces some others completely emotionless. I wish their concern would be the same as mine – how to spread love, learn to love, learn to understand that we are a part of this world not the owners of it.

 

Also learn to understand that all humans are equal to each other. Material wealth is so illusory to make a person more important than anyone else – realise that it is yours one moment and someone else’s the next. Gold won’t give you the happiness when you don’t have clean water to drink. You may think that gold could be the source to buy that water but we have seen that in disasters all people are equal. Everything becomes so much easier, when realising it and living in harmony with the environment, I promise.

 

I continue to care with me those words – ”life is beautiful and we shouldn’t complicate it” more than just loving each other. It’s easy and fun, believe me.

Image

 

 

 

Corruption, miljö och människor

 

Bild

 

scenariot är att exploateringen av malmen länmar sådant ödemark som är helt odygligt till något slags liv. (bilden är tagen från internet)

Massexplosioner, miljöföroreningar, kontaminerad och hälsofarligt dricksvatten, sjuka människor, i slutändan ödemark istället för en stad på 53 000 invånare. Bilden är mörk och dyster men det har inte skett än, vi har fortfarande tid att inte tillåta initieringen av gruvarbetet som planeras starta vilken minut som helst och som kommer leda till den bild jag just beskrivit.

Staden Hrazdan ligger på 40 minuters bilfärd från huvudstaden Yerevan i Armenien. Armeniska FN-förbundet stödjer ett projekt där ungdomar ska underrättas om deras rättighet till ren miljö. I samband med projektet var vi inbjudna till seminariet och där blev jag, som inte visste mycket av järnmalmen i berget som ligger mitt i staden och kommer snart börja exploateras, chokande förbryllad. Miljöaktivisterna som fanns närvarande på seminariet gav en klar bild på konsekvenserna av exploateringen av den öppna gruvan. Den mängd av koloxid, kolväten, kväveoxider, svavel gas, stoft och andra miljö- och hälsofarliga ämnen som kommer släppas ut i luft, vatten och jord beräknas vara 1448,5 ton/år. Siffran är representativ i mina ögon, hur ser du på det?

Ett annat problem är att floden Hrazdan som ligger några hundra meter från gruvan kommer att förorenas. Detta utgör hälsorisk för 300 000 människor i fyra städer som får det vattnet till sina kranar i deras hem.

Bekymret ligger dessutom i att inga skyddsåtgärder vidtagits för miljö, människor och djur. Anledningen är att järngruvan kommer exploateras i öppenform och maskinerna som kommer användas är från sovjetisk era. Mottot som exploatören drivs av är ”allt måste ske så billigt som möjligt”. Det kinesiska bolaget ”Fortune Resources” som har köpt rättigheten till exploateringen av gruvan, förfalskar resultaten på miljökonsekvensbedömningen och det obligatoriska samrådet med parter (som aldrig skett) för att få tillstånd från tillsynsmyndigheten för initiering av gruvarbetet. Miljöaktivister som kräver tillgång till dokument rörande ärendet blir olagligt nekade. Orättvist eller hur?

Det som glädjer och tillåter hoppet ”leva lite till” är att befolkningen i Hrazdan är mycket aktiva och försöker väcka uppmärksamhet kring frågan men de behöver hjälp. Hjälp som kommer underlätta insynen i ärendet och göra upphandlingsprocessen öppen för offentligheten.

Mitt besök på armeniska UNHCR

BildIdag besöker jag UNHCR som har sin huvudverksamhet inom arbete med flyktingar i Armenien. Jag blev presenterad för alla medarbetare och även lyckades samtala med några om deras arbete och situationen i Armenien, trots att alla var super upptagna. Ya, btw, blev också bjuden på cashewnötter av UNHCR-representative, Christoph Bierwirth. 🙂

UNHCR jobbar inom gränserna och världsomfattande, både med NGOs och offentliga myndigheter. För att NGOs ska kunna samarbeta med UNHCR genomförs en tävling där olika organisationerfår möjlighet att presentera sina projekt och om godkänt får de samarbeta med UNHCR och genomföra sina projekt.
För tillfället är uppmärksamheten riktat på flyktingar från Syrien, men i Armenien finns det även flyktingar från Azerbajdzjan, Turkiet, Iran, Etiopien och Ghana, för att nämna några. I största möjliga grad ser UNHCR, direkt och genom samarbetsorganisationetna till att flyktingars rättigheter bevaras och att de får all hjälp som behövs. Detta kan ske i form av materiell och immateriell hjälp. Totalt finns det 11 000 syrier i Armenien varav 700 har flyktingstatus och fler är på väg.
UNHCR utbildar civila samhället om hur man jobbar med flyktingar, är på plats och observerar genomförda projekt, utvärderar och analyserar för att ständigt förbättra verksamheten och erbjuda ett mer kvalitativt hjälp till flyktingar.
Projektet ”We are 1” som förverkligades av Armeniska FN förbundet i somras genomfördes i samarbete med UNHCR och har lämnat en stor positiv inverkan på deltagarna.

Efter en god lunch tillsammans med UNHCR kollegor och en ”Unity Meeting” tackade jag för mig och lämnade platsen med stor inspiration och hopp för en bättre framtid.

An introduction to Armenian food

An introduction to Armenian food

Many Armenians can’t mention any traditional dish, when you ask them what dishes are typically armenian. So here comes an introduction on some (there are lots more) of the traditional armenian food. 

As the author joyfully writes in his article, come and explore the armenian cuisine, you won’t regret.

Deliciously yours…